EN
  • Sürdürülebilirlik
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği

YEŞİLYURT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ne kadar kritik olursa olsun hiçbir iş veya proje bir ekip üyemizin sağlığından veya hayatından önemli değildir. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yeşilyurt Grup olarak birincil önceliğimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımımız;

Tüm tesislerimizde Yenilikçi, Proaktif yaklaşımla, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek, iş kazası riskini sıfır seviyesine indirmek için tüm enerjimizle çalışmakta, YEŞİLYURT GRUP olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliğini en öne koymaktayız.

İş güvenliğinin tüm işletmelerimizde tesisi için YEŞİLYURT GRUP olarak mevzuatları eksiksiz olarak uygulamakta, iyi uygulama örneklerini uyarlamakta, uygulamalar geliştirmekte ve mevcut uygulamaları gelişen teknoloji ile tecrübeler ışığında daha iyiye evriltmekte ve bu çalışmaların hedefi olan riskleri en düşük seviyeye indirmek için sektör ve çalışma şartlarını göz önüne alarak İş güvenliği alanında ciddiyetle çalışmalar yürütmekteyiz.

YEŞİLYURT GRUP olarak İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasında tüm çalışanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasında görevli ve yükümlüdür. Tüm çalışanlarımızın katkı sağladığı TORK formlarımız ile kaza, ramak kala, tespit, öneri, şikayetler ve diğer bildirimlerin İş Güvenliği Koordinatörlüğüne veri akışı yoğun bir şekilde sağlanmakta, verilerin işlenmesi, araştırılması kök nedene ulaşma ve kalıcı çözümleme yönelimi ile, kaza olasılıklarının düşürülmesi için çoklu yöntem ve analitik yaklaşımlarla aktif çalışmalar yapılmaktadır.

Personel seçiminde de iş güvenliği odaklı yaklaşım uygulanmaktadır. İşbaşı öncesi adaylar; dikkat seviyesi, algı, refleks, genel davranışsal yaklaşımlar ve diğer iş güvenliğini etkileyecek karakter özellikleri açısından farklı bilimsel yöntemler ile tetkik edilmekte uygun adaylar iş alım sürecine devam edebilmektedir. İşbaşı öncesi aday sağlık durumu yaptırılan test, tetkik ve işyeri hekimi kontrolleri yapılmakta sağlık durumu detaylı olarak kontrol edilmektedir.

Bu Doğrultuda;

  • En üst kalitede araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullandırmayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerinin önlenmesi için sürekli olarak çalışmayı,
  • En üst kalitede araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullandırmayı,
  • Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği alanında mevzuat dahili ve mesleki gerekliliklerin gerektirdiği eğitimleri vererek iyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

İşletmelerimizde;

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, mevzuat yükümlülükleri ve etik gerekliliklerin karşılanması amacı ile işletmelerimizde etkili bir şekilde uygulanmaktadır. ISO 45001, yönetim sistemi hem işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu olarak işletmelerimizde ISO 45001, diğer yönetim sistemleri ile paralel olarak yürütülmektedir.

YEŞİLYURT GRUP olarak eğitimin öneminin farkındayız, eğitimlerimiz işyeri içerisindeki ve dış kaynaklar ile işbaşı ve çalışma süresince teorik ve uygulamalı olarak devam etmektedir. İşbaşı öncesi çalışanlar iki günlük teorik bir aylık pratik eğitim programına tabi tutulmaktadır. Eğitim programını tamamlayan personele, eğitim etkinlik denetlemesi ve sonrasında mülakat yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde başarılı olan adaylar işyerinde çalışmaya başlamaktadır. Alt yükleniciler de yapacakları iş çalışma süresi, tesis ve çalışma esnasında karşılaşabilecekleri riskler dikkate alınarak 4 saat ile 2 güne kadar süren eğitime tabi tutulmaktadır.

Yıllık olarak mevzuat dahilindeki eğitimlere ek olarak, mesleki risklerin önlenmesi ve iş güvenliğinin geliştirilmesi için, birim, bölüm, organizasyon, ekip ve kişisel olarak eğitimler verilmektedir. Eğitimler yıllık olarak mevzuat ve yıl sonu toplantısında çıkan sonuçların değerlendirilmesi ile belirlenen ihtiyaçlara göre planlanmakta, yıl içerisinde tesislerimizde yaşanan gelişmelere, işletme çalışma ortamındaki ekipman veya çalışma şartlarında olan değişikliklere bağlı olarak ek eğitimler oluşturulmaktadır.

İşyerinde iş izin sistemleri aktiftir, böylelikle rutin dışı ve yüksek risk içeren işler için ön kontrol, risk analizi çıkarılması, önlemlerin önceden alınması, denetlenmesi gibi önleyici faaliyetler istikrarlı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Yeşilyurt Grup İş güvenliği alanında da çalışan katılımına önem vermektedir. Çalışanların dinlendiğini, taleplerinin değerlendirildiğini ve nasıl gerçekleştiğini görmesi, çalışma şartlarının düzelmesi için katkı şansı, fırsat tanınması, gerçekçi, içten ve dürüst yaklaşım, iş esnasında diyalogların sıklıkla sağlanması, gerekli eğitimlerin sağlanması, doğru yönlendirme, ortam ve imkanlarının sağlanması ve ekip kültürünün oluşturulması için sürekli çalışılmaktadır.

Çalışan görüş ve önerileri ön planda tutulmaktadır. Yıl içerisinde periyodik olarak iletilen öneri ve şikayetler dikkate alınarak genel veya kısmi anket uygulamaları yapılmaktadır. Yapılan anket uygulamalarında gizlilik ve tarafsızlık ön planda tutulmakta veriler anonimleştirilmeden raporlanmamaktadır. Anket sonuçları ve değerlendirmeler ile belirlenen problemler araştırılarak iyileştirmeler yapılmaktadır.

YEŞİLYURT GRUP psikososyal risklerin engellenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çalışan problemlerinde destek verilmesi, çalışanın bireysel sorumluluğu haline getirilmeye çalışılan güvenlik kültürünün daha hızlı oturmasını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü içerisinde Psikolojik Danışma birimi kurmuş ve etkin çalışmalar yürütmektedir.

Tesis ekiplerine ek olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü bünyesinde kurulmuş olan Arama Kurtarma ekibi ve ekip üyeleri ve Yeşilyurt Grup personellerinin üyesi bulunduğu Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü bulunmaktadır.

“TSE COVID-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ” 2020 yılında alınmıştır. Pandemi döneminde önlem ve eğitimler için çalışmalara ilk Koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinden 2 ay önce 2020 Ocak ayında başlanmıştır. Bu önlemler sayesinde pandemi dönemi başında yaşanan maske, eldiven, dezenfektan vb. ürünlerin tedarik problemleri ve uygulamada yaşanacak karışıklıklar önlenmiş işletme içerisinde yayılım süreç içerisinde büyük ölçüde engellenmiştir.

Personel Seçiminde öncelikli olarak ilgili pozisyonun ve mevzuatların gerektirdiği niteliklere sahip adayların seçilmesi amaçlanır. Personelde seçimi için başvuran adaylar arasından, Personel eğitiminin yeterliliği, Mesleki Belge durumu, mesleki tecrübe yeterliliği kriterlerine tam uygum şartı aranır. Alım ön görüşmeleri ve ön uygunluk kontrolü sonrasında, İş Güvenliği Koordinatörlüğünde aday uluslararası geçerlilik ve güvenilirliği olan dikkat, kişilik testlerine ve mülakata alınarak, çalışma uygunluğu kontrol edilir. Kontrol onayı sonrası adaydan sağlık tetkikleri alınır ve detaylı olarak kontrol edilir, sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra uygunluk onaylanır ise alım süreci devam ettirilir.

Tesise giriş öncesi Gerekli dökümantasyon ve süreçler:

Tesislere giriş öncesi talep edilen evraklar ve yapılması gerekenler ile ilgili olarak, intikalden en az 24 saat önce mesai saatleri içerisinde İş Sağlığı ve Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BELGE VE DÖKÜMANLAR